سرمایه‌گذاری در گلخانه

سرمایه‌گذاری در گلخانه
سرمایه‌گذاری در گلخانه
دعوت به سرمایه گذار برای گلخانه صیفی جهت صادرات با سود دهی بسیارعالی .
به مساحت 6000 مترمربع با مجوز دولتی .
مبلغ سرمایه گذاری 200 ملیون تومان .
در اصفهان - تیران و کروند

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۷ : ۲۰ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.