استخدام منشی آشنا به کامپیوتر و امور اداری

استخدام منشی مجرد آشنا به امدر اداری و کامپیوتر آشنا به امور اداری و کامپیوتر

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ۲۳ : ۳۸ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.