ملاتهای ترمیمی بتن جهت بهسازی سازه با FRP

ملاتهای ترمیمی بتن جهت بهسازی سازه با FRP
ملاتهای ترمیمی بتن جهت بهسازی سازه با FRP
شرکت عمران صنعت آوا نمایندگی شرکت ReForm System کره جنوبی در ایران در زمینه ارائه ملاتهای ترمیمی بتن و بتونه اپوکسی جهت زیرسازی و آماده سازی سطوح جهت نصب لمینیت و الیاف FRP میباشد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ۳۶ : ۴۴ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.