مرکز پزشکی سلامت اول

مرکز پزشکی سلامت اول
مرکز پزشکی سلامت اول
ارایه دهنده خدمات بالینی،
پاسخگویی شبانه روزی،
اعزام پرستاربرای کودک و سالمند بصورت روزانه شبانه و شبانه روزی ،
نگهداری از کودکان توسط کودکیاران و روانشناسان،
نگهداری از سالمندان توسط مراقبین آموزش دیده،
نگهداری از بیماران توسط کمک بهیار بهیار و کارشناسان پرستاری،
اعزام فیزیوتراپ کاردرمان و پزشک

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ ۵۹ : ۲۹ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.