استخدام راننده کامیونت

شرکت پخش البرز یکی از برزرگترین شرکت های پخش سراسری جهت تکمیل کادر ترابری خود به تعدادی راننده کامیونت(آشنا با منطقه شرق تهران) نیازمند است.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ۱۴ : ۴۳ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.