مشاوره مالیاتی

مشاوره در زمینه
1-راهکار های کاربردی مالیاتی
2-معافیت های مالیاتی
3-مالیات بر ارزش افزوده
4-مالیاتی شرکت های خارجی و شعب خارجی در ایران
5-تنظیم لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور در هیت های حل اختلاف
6-تنظیم اظهار نامه مالیاتی با توجه به اخرین قوانین مالیاتی
7-قبول پرونده های بدهی مالیاتی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵ ۳۶ : ۴۸ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.