جویای کار

کار-لیسانس حقوق تجربه یک ساله و نیمی در امور اداری و دفتری بایگانی و پرسنلی و .... و سه ساله در فروش حضوری در فروشگاه شخصی..

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۶ : ۱۹ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.