نیازمند همکار در دفتر وکالت

نیازمند همکار در دفتر وکالت
نیازمند همکار در دفتر وکالت
نیازمند همکار آقا با روابط عمومی بالا که توانایی جذب پرونده حقوقی را داشته باشد جهت کار در دفتر وکالت میباشیم.
دستمزد عالی و به صورت توافقی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ۰۰ : ۱۵ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.