گواهینامه ایزو ارزان

گواهینامه ایزو ارزان
گواهینامه ایزو ارزان
نهاد اعتبار بخشی بین المللی
پارتاک،ضامن جهانی شدن....

برای اعتبار دهی به فعالیتهای خود همین امروز اقدام کنید!
برای کاهش هزینه های تولید،انبار داری،توزیع وآموزشی چه راه کارهایی دارید؟
• آیا می دانید یکی از دلایل موفقیت شرکت هایی که فعالیتهای مشابه مانند شما دارند، ...!
• داشتن سیستم های مدیریت با الگوی بین المللی وجهانی است....!
• آیا می دانید اجرای سیستم های مدیریت جهانی راهی برای کاهش هزینه ها و رقابت پذیر شدن در دنیای کسب و کار امروز است...!

به تلاش ها و کسب و کار خود اعتبار دهید....

برای رسیدن به اعتبار جهانی از همین اروز اقدام کنید
ارزیابی وصدور تائیدیه های بین المللی
همین امروز برای ورود به دنیای اعتبار بخشی اقدام کنید
همین امروز برای ورود به بازارهای جهانی به سازمان خود اعتبار بین المللی بدهید
صدور انواع گواهی نامه های بینالمللی سیستم های مدیریت

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ۵۸ : ۱۹ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.