بازار عید

به تعداد10 بازار یاب آقا وخانم جهت جاپخونه باحقوق بالا وعیدانه جهت بازار عید و کار دايم تمام وقت ونیمه وقت نیازمندیم.09388587408

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ ۵۸ : ۰۵ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.