نیاز به ضامن

نیاز به یک ضامن داری جواز یا فقط فیش حقوقی برای ضمانت در دادگاه نیاز دارم.خودم شاکی هستم رای هم بردم موضوع وارثی...چون رای غیابی صادر شد نیاز به ضامن دارم پرونده اجرای حکم بشه دومیلیون هم شیرینی میدم...شهر رشت

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ۳۷ : ۴۶ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.