آموزش ایمنی در سراسر کشور با مدرک معتبر

آموزش ایمنی در سراسر کشور با مدرک معتبر
آموزش ایمنی در سراسر کشور با مدرک معتبر
برگزاری کلاس آموزش ایمنی با مدرک معتبر از مرکز تحقیقات و حفاظت بهداشت کار توسط مدرس مشاوره مرکز تحقیقات و حفاظت بهداشت کار در محل کار شما در سراسر کشور . لازم به ذکر است بر طبق قانون کار وآیین نامه آموزش ایمنی توسط اداره کار فقط مشاوران مورد اعتماد مرکز تحقیقات و حفاظت بهداشت کار اجازه برگزاری آموزش عمومی ایمنی را دارند

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ۵۷ : ۱۵ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.