تعدادی مسلط یه نرم افزارهای آماری SPSS و EVIEWS جهت نوشتن پایان نامه

به تعدادی خانم و آقا مسلط به نرم افزارهای تحلیل آماری SPSS و EVIEWS برای نگارش پایان نامه به صورت غیرحضوری و با حقوق عالی نیازمندیم.
peymanpendar1992@gmail.com

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ۳۴ : ۴۵ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.