انواع مصوبه جهت مشارکت موجود است

انواع مصوبه با ارقام مختلف با نرخ سالیانه 18 درصد موجود است
نسبت مشارکت برای اسناد تهران 70 درصد صاحب سند و 30 درصد صاحب مصوبه

نسبت مشارکت برای اسناد مسکونی شهرستان 50 - 50 خواهد بود

نسبت مشارکت برای اسناد تجاری , زراعی , زمین ,صنعتی و... 30 درصد مالک و 70 درصد صاحب مصوبه خواهد بود

مصوبه جهت واگذاری نداریم لطفا سوال نفرمایید

کارمزد من یک دهم از خالص دریافتی شما

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴ : ۲۰ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.