فروش دستگاه Storage دست دوم

فروش دستگاه Storage دست دوم
فروش دستگاه Storage دست دوم
LinkSYS NAS200
support 2bay HDD
DLNA server
RAID0, RAID1
Samba server
با قیمت 500،000تومان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ۳۳ : ۱۵ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.