فروش و اجاره انواع تاورکرین

فروش و اجاره انواع تاورکرین
فروش و اجاره انواع تاورکرین
E-1-13-B تناژ4 تن فلش 45 متر ، ارتفاع متر30 مدل 1987
F-15 15 c تناژ 3 تن فلش 50متر ارتفاع 40 متر مدل 1993
تاورکرین سیما پتن(4 تن) فلش 39 متر ارتفاع 50متر.
تاورکرین پتن 315(3تن) فلش 25 متر ارتفاع 21 متر .
تاورکرین پتن 645(8 تن) فلش 42 متر ارتفاع 40 متر .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ۳۴ : ۴۵ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.