حسابدار ارشد آماده بکار

حسابدار ارشد آماده بکار
حسابدار ارشد آماده بکار
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
-آشنائی کامل به امور بیمه ، قانون کار و مالیات(تنظیم اظهارنامه مالیاتی، اظهارنامه ارزش افزوده –تنظیم دفاترقانونی) ، ، تسلط کامل به حسابداری بازرگانی، خدماتی، صنعتی ، ، آشنایی به زبان انگلیسی و استانبولی، تسلط به تهیه صورتهای مالی، اصلاح وبستن حسابها، بهای تمام شده) . تسلط کامل به برنامه های یکپارچه حسابداری ،آماده همکاری به صورت نیمه وقت و تمام وقت

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ۴۶ : ۵۰ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.