تدریس خصوصی متره و برآورد تخصصی رشته راهسازی

تدریس خصوصی متره و برآورد تخصصی رشته راهسازی
تدریس خصوصی متره و برآورد تخصصی رشته راهسازی
متره و برآورد یکی از کاربردی ترین حرفه های شرکت های مهندسی ست.با فراگیری این حرفه علاوه بر افزایش دید مهندسی قابلیت متره ،صورت وضعیت نویسی،کنترل پروژه و ... را پیدا خواهید کرد.
: سرفصل دوره متره راه :

الف - آشنایی کلی
- آشنایی انواع قراردادها و قراردادهای منعقده در چهارچوب موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی
- نحوه پرداخت مطالبات پیمانکار
- تعریف صورت وضعیت و انواع آن
- چگونگی تهیه و تنظیم صورت وضعیت
- آشنای اجمالی با فهرست بها و اجزای تشکیل دهنده آن
ب - احداث بدنه راه ( یا جسم راه )
- خاکبرداری ها ( دکاپاژ و خاکبرداری در طول مسیر )
- تقویت بستر خاکریزها و خاکریزی در طول مسیر
- چگونگی تهیه خاک مورد نیاز خاکریزها از منابع قرصه
- حمل و نقل خاک
- خاکریزهای مسلح
ج - احداث رویه راه ( روسازی راه )
- زیر اساس
- اساس
- حمل و نقل مصالح اساس و زیر اساس
- اندودهای قیری
- انواع آسفالت ( سطحی، ردمکس،سرد و گرم )
- حمل و نقل مصالح سنگی آاسفالت و آسفالت
- حمل و نقل قیر
د - عملیات تکمیلی
- گاردریل
- نیوجرسی
- جداول پیش ساخته ( احداث رفوژ میانی )
- نصب علائم و تجهیزات
ه - مباحث کلی و تکمیلی
- تهیه و تنظیم صورت مجالس مقادیر عملیات اجرایی
- مصالح پایکار
- هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه
- قیمت جدید

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ ۴۹ : ۳۸ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.