نيازيه ضمانت( شخصي/كارمند/سند/)جهت خريدكالاوبانكها

نيازيه ضمانت شخصي كارمند سند جهت خريدكالاوبانكها
نيازيه ضمانت( شخصي/كارمند/سند/)جهت خريدكالاوبانكها
فوري فوري فوري
نيازيه وثيقه و ضمانت( شخصي/كارمند/سند)جهت خريدكالاوبانكها باتضامين كافي
09198191330/09226781626

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ ۲۲ : ۱۹ : ۲۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.