ثبت شرکت ها فروش رتبه 5 پيمانکاري،اخذ رتبه 5 پيمانکاري،تمديد و ارتقاء رتبه پيمانکاری

ثبت شرکت ها فروش رتبه 5 پيمانکاري،اخذ رتبه 5 پيمانکاري،تمديد و ارتقاء رتبه پيمانکاری
ثبت شرکت ها فروش رتبه 5 پيمانکاري،اخذ رتبه 5 پيمانکاري،تمديد و ارتقاء رتبه پيمانکاری
( اخذ رتبه . خريد رتبه . واگذاري رتبه آماده . ارتقاء رتبه و تمديد رتبه )

مشاوره و بررسي مدارک جهت تمديد و ارتقاء گواهينامه صلاحيت پيمانکاري مطابق موازين و آيين نامه هاي مربوطه ( معاونت راهبردي ، سامانه ساجات)

تمديد رتبه هاي 5 - 4 - 3 - 2 - 1
ارتقاء رتبه هاي 2 - 3 - 4 - 5
1 - محاسبه ضرايب و سنوات قراردادها اعم از پيماني و دستمزدي
2 - ترازنامه مالياتي
3 - تکميل کادر امتياز آور

فروش ويژه رتبه هاي 5 پيمانکاري اخذ شده از سامانه ساجات و تاييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي کشور با اعتبار 4 سال در زمينه هاي :
رتبه 5 راه و باند و رتبه 5 ساختمان ( ابنيه)
رتبه 5 ساختمان ( ابنيه ) و رتبه 5 آب
رتبه 5 تاسيسات و تجهيزات و رتبه 5 آب
رتبه 5 راه و باند
رتبه 5 ساختمان ابنيه
و........

فروش ويژه رتبه 5 با شرايط عالي:
فروش رتبه 5 راه و ترابري و ساختمان ( ابنيه )
فروش رتبه 5 آب و ساختمان ( ابنيه )

- ثبت تهران
- اسم دو سيلاب.
- 4 سال اعتبار کارتکس.
- 2 سال اعتبار وکالت مهندس.
- بدون کارکرد ( صفر ).
- اخذ شده ازسازمان معاونت نظارت راهبردي برنامه ريزي و نظارت راهبردي واستانداري.
- ساجاتي.
02144289671-2 دفتر مرکزي تهران

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ ۱۴ : ۴۴ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.