توری

توری
توری
توری های پلیسه جدیدترین توری های عرضه شده می باشد که بسته به سلیقه مصرف کننده می توانند جایگزین توری های رول شونده باشند. با در نظر داشتن اولویت های بازار مصرف تولید و عرضه مدلهای مختلف توری های ثابت ، لولایی ، رول شونده و پلیسه نموده ایم.
در انواع رول شونده و پلیسه ، این امکان وجود دارد ، که درزمان بسته بودن پنجره ، توری جمع شده و در صورت باز بودن پنجره توری نیز باز می شود در این صورت توری بسیار دیرتر آلوده و در عین حال در شرایط جوی محیط خارجی ، دیرتر فرسوده می شود و در نتیجه نیازکمتری به شست و شو وتعمیرات احتمالی وجود خواهد داشت ضمن آنکه هنگام بسته بودن پنجره توری مانع دید و باعث کاهش عبور نور به داخل نمی گردد. توری های جمع شونده در انواع بالا باز شو ( نوع A)، کنار باز شو از یک طرف (نوع B) ، کنار باز شو از دو طرف (نوع C)تولید می گردند که تصاویر آنها در تصاویر داخلی دیده می شوند . قاب توریهایی که روی پنجره های رنگی یا طرح چوب نصب می شوند ، می توانند متناسب با رنگ پنجره رنگ آمیزی شوند.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ ۰۱ : ۳۶ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.