نیروی مسلط به نرم افزار تدبیر-تدکار-تهیه صورتجلسه و برنامه زمانبندی

به یک مهندس عمران با مدرک کارشناسی عمران مسلط به نرم افزار تدبیر-تدکار-تهیه صورتجلسه -صورت وضعیت و برنامه زمانبندی نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵ ۵۹ : ۳۷ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.