نوارنقاله سایدوال

نوارنقاله سایدوال
نوارنقاله سایدوال
نوارنقاله سایدوال

نوارنقاله های ساید وال برای انتقال مواد فله ای و گرانولی در شیب های تند و نود درجه، توسط شرکت اتراکو طراحی و پیاده سازی می گردد. نوارنقاله ساید وال یا نوارنقاله دیواره دار بسیار مناسب جهت انتقال مواد در زوایای بسیار تند می باشد
.
نوار نقاله ساید وال
نقاله دیواره دار
نقاله کرکره
نقاله تیدار
نوار نقاله عمودی
نوار نقاله شیب تند
نقاله 90 درجه

شرکت اتراکو

آدرس
www.etraco.ir
info@etraco.ir

تلفن
56423101
56439524
56577880
09103939550
09103939560
09103939580
09103939590
خط ویژه فکس89774749

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۵۳ : ۴۳ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.