نوارنقاله کرکره دار

نوارنقاله کرکره دار
نوارنقاله کرکره دار
نوارنقاله کرکره دار

به منظور سهولت در جابه جایی مواد در شیب های تند در کناره های نوارنقاله ها کرکره یا لبه هایی برای جلوگیری از ریزش مواد استفاده می گردد. نوارنقاله کرکره ای دارای دیواره های لاستیکی کناری همراه با تیغه های لاستیکی می باشد
نوار نقاله کرکره ایی
نقاله ساید وال
نوار نقاله تی دار
نوار نقاله عمودی
نوار نقاله شیب تند
نوار نقاله دیواره دار
نقاله صفحه دار

شرکت اتراکو

آدرس
www.etraco.ir
info@etraco.ir

تلفن
56423101
56439524
56577880
09103939550
09103939560
09103939580
09103939590
خط ویژه فکس
89774749

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۴۳ : ۴۴ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.