نوار نقاله رولیکی

نوار نقاله رولیکی
نوار نقاله رولیکی
نوار نقاله رولیکی

نوارنقاله های رولیکی با محرکه زنجیری جزو تجهیزات قابل طراحی و ساخت انتقال مواد در شرکت اتراکو به صورت تخصصی و منعطف هستند. نوارنقاله های رولیکی به منظور حمل و انتقال مواد مختلف و بسته بندی شده کاربرد فراوانی دارد.
نقاله رولیکی
نوار نقاله رولر
نقاله رولیکدار
نقاله رولیکی زنجیری
نقاله لولر زنجیر
نقاله زنجیری
سازنده نقاله رولیکی
تولید رولیک

آدرس
www.etraco.ir
info@etraco.ir

تلفن
56423101
56439524
56577880
09103939550
09103939560
09103939580
09103939590

خط ویژه فکس
89774749

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۰۷ : ۴۷ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.