رانننده لودر وراننده کمپرسی کار در معدن شرایط عالی ترجیحا استان مرکزی

به تعدادی راننده ویژه لودر باتجربه وهمچنینی راننده کمپرسی ماهر برای کار در معدن استان مرکزی با شریاط عالی وبیمه بصورت نامحدود استخدام به عمل میابد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ ۲۳ : ۱۴ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.