فروش انواع فرمولاسیون مواد شیمیایی و شوینده و راه اندازی خط تولید

ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻭﺷﻮﻳﻨﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮﻑ ﺷﻮﻳﯽ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻣﺎﻳﻊ ﺩﺳﺖ ﺷﻮﻳﯽ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺳﻔﻴﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻮ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻤﮏ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻮ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻭﺍﮐﺲ ﻻﺳﺘﻴﮏ ﻭ ﺩﺍﺷﺒﻮﺭﺩ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺗﺎﻳﺪ ﺩﺳﺘﯽ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺗﺎﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﮐﻮﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻢ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵ ۱۸ : ۲۶ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.