شرکت مپسا کنترل استخدام میکند

شرکت مپسا کنترل استخدام میکند
شرکت مپسا کنترل استخدام میکند
به یک نفر آشنا به امور اداری و دفتری مسلط به آفیس برای سمت رئیس دفتر مدیر عامل مورد نیاز است

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵ ۱۸ : ۵۸ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.