دنبال کار فروشندگی

چندسال فروشنده زنانه بودم
روابط عمومی قوی
منظم اراسته
فروشنده یکبار مصرف بودم
از تهییه جنس بگیر تا چگونگی نحوه توزیع جنس
فروشگاه زنجیره ای جانبو کار کردم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.