نیازمند سرمایه با پرداخت 25% سود به اصل پول

جهت راه اندازی یک پخش پوشاک و یک شرکت حسابداری نیاز به 150 میلیون تومان وجه نقد می باشیم. اصل پول با 25% سود پس از یکسال به شخص عودت داده می شود. سفته و چک جهت ضمانت به شخص داده خواهد شد. شرایط قابل مذاکره نیز می باشد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ ۵۸ : ۲۹ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.