اپیلاسیون کارم آماده همکاری به صورت درصدی میباشم ویا وردست رنگ مش و اصلاح ابرو

اپیلاسیون کارم آماده همکاری به صورت درصدی میباشم ویا وردست رنگ مش و اصلاح ابرو
اپیلاسیون کارم آماده همکاری به صورت درصدی میباشم ویا وردست رنگ مش و اصلاح ابرو
اپیلاسیون کارم. تمایل دارم تو سالنی ترجیحا شهرک اندیشه و فردیس و شهریار کارکنم فقط به صورت درصدی دو سال سابقه کار. درضمن کار با مواد و اصلاح ابرو هم دارم دوره میبینم تمایل به کار به عنوان وردست و کمکی دارم حتی بدون حقوق

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ۰۸ : ۴۲ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.