نیاز به مربی شنا و غریق نجات (آقا)

به یک مدرس و یا مربی شنا (ترجیحاً نجات غریق و از غرب تهران) برای یک دوره آموزش فشرده 2 ماهه نیازمندم. لطفا فقط در صورت دسترسی به استخر تماس بگیرید.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ ۴۰ : ۳۲ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.