متقاضی کار در مرکز MMT

متقاضی کار در مرکز MMT
متقاضی کار در مرکز MMT
* لیسانس روانشناسی عمومی (دانشگاه گیلان)
* گواهی دوره «آموزش مقدماتي درمانهاي غير داروئي سوء مصرف مواد ويژه روانشناسان» (MMT) از دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)
* گواهی کنفرانس علمی «مستندسازی و گواهی نویسی در پزشکی» از دانشگاه علوم پزشکی گیلان
* عضو «انجمن روانشناسی ایران» بشماره عضویت 22542
* عضو «انجمن مشاوره ایران» بشماره عضویت 5417
* اجرا و تفسیر انواع آزمون های روانشناختی و علوم رفتاری (در حوزه های مختلف آسیب شناسی روانی، شخصیت، هوش، نگرش سنج ها، روابط بین فردی، صنعتی و سازمانی، ورزشی، تحصیلی و خانواده)
- متقاضی کار در مراکز MMT / ترجیحا دو شیفت متوالی
+ حداقل حقوق هر شیفت بین 600 تا 700 (تماس: 7صبح الی 22شب)

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ ۵۱ : ۳۲ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.