جوانی هستم جویای کار-مهندسی صنایع-صداقت در کار سرمایه است.

بیمه داشته باشد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۵۴ : ۱۳ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.