جوانی هستم جویای کار-مهندسی صنایع-صداقت در کار سرمایه است.

بیمه داشته باشد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ ۴۴ : ۵۵ : ۰۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.