جوانی هستم جویای کار-فوق لیسانس مهندسی صنایع .صداقت در کار سرمایه است.

جویای کار هستم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۲۶ : ۱۴ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.