جوانی هستم جویای کار-فوق لیسانس مهندسی صنایع .صداقت در کار سرمایه است.

جویای کار هستم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۴ : ۵۶ : ۰۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.