بهترین مرکز مراقبت تخصصی از کودک و سالمند و بیمار در منزل

بهترین مرکز مراقبت تخصصی از کودک و سالمند و بیمار در منزل
بهترین مرکز مراقبت تخصصی از کودک و سالمند و بیمار در منزل
1-مراقبت و نگهداری تخصصی از کودک، سالمند و بیمار در منزل
2-انجام کلیه خدمات امور منزل
3-همراه بیمار در بیمارستان
4-انجام کلیه خدمات بالینی در منزل
5-توجه به اهمیت دوران شکل گیری شخصیت کودکان
6-ارائه خدمات به کلیه مناطق تهران و حومه
ارائه خدمات بصورت شبانه روزی، روزانه و مقطعی(تحت پوشش بیمه) می باشد.
۷۷۶۸۶۸۹۶
خط ویژه کلیه مناطق تهران

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ۵۶ : ۰۱ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.