رانندگی

راننده وانت هستم
روابط عمومی بالا اراسته
کاردانی مکانیک دارم
ماشین ندارم
بستن بار و رانندگی بین شهری حرفه ای
اشنای کامل به تعمیرات ماشین
اشنای با سرویس ماشین
فقط بین شهری کار میکنم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.