استخدام همکار آقا آشنا به Photoshop - Corel

همکار آقا آشنا به Photoshop - Corel
جهت کار در دفتر فنی چاپ دیجیتال در تهران - با روابط عمومی خوب نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ ۴۲ : ۴۶ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.