پزشک عمومی و دندانپزشک

درمانگاه شبانه روزی فعال به یک دندانپزشک فعال با پروانه ی تهران نیازمنداست .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ ۴۵ : ۲۲ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.