کارشناس مالی و حسابداری

کارشناس مالی و حسابداری
کارشناس مالی و حسابداری
کارشناس مالی و حسابداری

وظایف:
- ورود اطلاعات مالی
- حفظ اطلاعات مالی و کنترل داخلی آن
- دستیابی به نتایج مورد انتظار در مسولیت محوله
- تهیه صورت مغایرت بانکی
- تهیه صورت مغایرت با مشریان
- مشارکت در برنامه های جمعی به منظور دستیابی به نتایج مورد نیاز
- کنترل و تهیه گزارش نقدینگی و مخارج
- تهیه گزارشات ماهانه برای مشتریان و تامین کنندگان
- تسلط بر اصول و قواعد حسابداری
- تهیه دوره ای گزارشات مالیات ،دارایی و بیمه
- تهیه تحلیلهای مالی و گزارشات برای مدیریت شرکت و سازمانهای دولتی
- نگهداشت سیستم حسابداری شرکت
- پذیرش مسولیت برای صدور بیمه ها و تراکنش های بانکی و نقدی
- گزارش به مدیر مربوطه و اداره دارایی
- مدیریت تحلیل در عملیات کلی مالی
- تحلیل و نگارش دفتر کل
- تهیه مدارت مثبته و مورد نیاز در ارتباط با نیازهای حسابرسی مالیاتی
- صدور اسناد حسابداری و تهیه و تحلیل ،تفسیر گزارشات حسابداری و انجام فعالیتهای مربوط به پرداخت ها ،حسابهای بانکی ،حقوق و دستمزد،بیمه تامین اجتماعی

شایستگی ها:

لیسانس یا فوق لیسانس مالی یا حسابداری
تسلط کافی بر نرم افزار آفیس و اکسل
تسلط کامل به استاندارهای حسابداری ایران و قوانین بیمه ،کار و مالیاتی
تسلط بر زبان انگلیسی عمومی و اصطلاحات مالی
حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط حسابداری و مالی
قابلیت همکاری و انجام کار گروهی
توانایی رعایت زمانبندی کارها طبق جدول زمانی
قابلیت بالا در برقراری ارتباطات و مهارتهای فردی و خوش خلقی
تسلط کافی بر نرم افزار های اداری و مالی و استفاده از ایمیل
توانایی همکاری و همیاری با همکاران و کارکنان و مدیران در تمامی سطوح و سهامداران
توانایی مدیریت در شرایط دشوار کاری و موقیتهای پیچیده
سن قابل قبول: 25-30
ساکن تهران

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ۱۲ : ۲۹ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.