نیازمند به یک کارگر ماهر اجرای نمای سیمان رنگی ساختمان

به کارگر ماهر اجرای نمای سیمان رنگی ساختمان نیازمندین. کار به صورت پروژه ای بوده و میزان دستمزد بسته به میزان مهارت قابل افزایش و مذاکره است

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ۵۴ : ۵۹ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.