مباشر جهت وصول چک

به یک نفر نماینده جهت وصول چک از طریق دادگاه یا اداره ثبت با حقوق پورسانتی نسبت به مبلغ چک نیازمندیم. ایمیل بزنید و پیشنهاد بدهید. ( برای مثال یک درصد مبلغ چک پس از وصول یا 5 درصد مبلغ چک بعد از وصول)....mrouholamini@yahoo.com

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵ ۰۵ : ۳۴ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.