#**فروش و یا مشارکت ملک صنعتی - قزوین / تاکستان

# فروش و یا مشارکت ملک صنعتی قزوین تاکستان
#**فروش و یا مشارکت ملک صنعتی - قزوین / تاکستان
#**فروش و یا مشارکت ملک صنعتی - قزوین / تاکستان
ملک صنعتی 20.000 متر مربع واقع در استان قزوین - منطقه کهک/خورهشت/تاکستان در مجاورت نیروگاه بادی مپنا
شامل:
1- سند تک برگی رسمی
2-چهار دیواری -دارای نگهبانی مجهز به مساحت 50 متر مربع
3- دارای 2 سوله به مساحت 200 و 250 متر مربع(نیمه کاره)
4-دارای مجوز احداث 4000 متر مربع در 2 باب
5-دارای مجوز احداث 500 متر مربع ویلای مسکونی
6-دارای یک حلقه چاه عمیق می باشد.
7- ملک مزبور جهت مشارکت قابلیت بهره برداری گاوداری،حوضچه پرورش ماهی و مرغداری را نیز دارا میباشد که در صورت مشارکت اخذ تمامی مجوزات را برعهده خواهیم گر فت.
8- در زمینه مشارکت و همکاری امور قابل اجرا در زمینه های کاری پیشنهاد شما را با کمال میل پذیرا خواهیم بود.
در ضمن ملک مزبور دارای چندین مجوزات و قراردادهای ارزشمندی از وزارت صنایع و وزارت نیرو می باشد که عندالزوم به تقاضای خریدار ملک مجوزات مزبور نیز به خریدار واگذار می گردد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۷ دی ۱۳۹۵ ۵۵ : ۵۴ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.