متقاضی نگهداری از سالمند هستم/26ساله/با تجربه کاری/مرد/مجرد/درس خونده(گرافیک)/آشپز

متقاضی نگهداری از سالمند هستم/26ساله/با تجربه کاری/مرد/مجرد/درس خونده(گرافیک)/آشپز

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ۱۳ : ۵۶ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.