انجام کلیه امور حسابداری و مالیاتی

انجام کلیه امور حسابداری و مالیاتی
انجام کلیه امور حسابداری و مالیاتی
انجام کلیه امور حسابداری و مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی شامل تهیه صورت های مالی ،تهیه اظهارنامه عملکرد ،اظهار نامه ارزش افزوده

تنظیم گزارشات فصلی ، تهیه لیست حقوق و دستمزد دارایی و بیمه تامین اجتماعی و ثبت نام کد اقتصادی و گواهینامه ارزش افزوده و ثبت انواع شرکت .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ ۳۸ : ۱۳ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.