استخدام همکار آمارگرو نیروی ورود اطلاعات به صورت پروژه ای

استخدام همکار آمارگرو نیروی ورود اطلاعات به صورت پروژه ای
استخدام همکار آمارگرو نیروی ورود اطلاعات به صورت پروژه ای
شرکت تحقیقات بازار و رسانه امروز جهت انجام پروژه های آماری خود درداخل و خارج از شرکت اقدام به جذب نیرو می نماید. این شرکت از دانشجویان علاقه مند نیز دعوت به همکار ی می نماید. 

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ ۰۵ : ۵۴ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.