کیت عایق حرارتی و صوتی

کیت عایق حرارتی و صوتی
کیت عایق حرارتی و صوتی
کیت عایق حرارتی و صوتی
نسل جدید عایق های حرارتی و صوتی با بهره گیری از تکنولوژی نانو جهت عایق کاری و زیر سازی سطوح ساختمان جایگزین مناسب گچ و خاک و بستر سازی جهت نازک کاری .

نحوه مصرف
پس از برهم زدن مواد به صورت ماله کش بر روی سطح استفاده شده

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۶ ۲۶ : ۳۲ : ۱۴ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.