سرمایه گذار جهت راه اندازی مغازه جگرکی

سرمایه گذار جهت راه اندازی مغازه جگرکی
سرمایه گذار جهت راه اندازی مغازه جگرکی
به یک سرمایه گذار جهت راه اندازی جگرکی در تهران نیاز مندیم ، بدین صورت که سرمایه اولیه جهت اجاره مغازه و لوازم از شما و کار از ما و سود به صورت توافقی بین طرفین تقسیم میشود.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ ۲۱ : ۴۰ : ۰۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.