نیازمندضامن وام

کارمند (رسمی یا قراردادی) یا پرووانه کسب با حساب جاری بانکها یا موسسات قرض الحسنه جهت ضمانت دو مورد وام بانکی ده میلیونی ضروری درمان با حق الزحمه عالی. در تبریز نیازمندیم

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵ ۵۵ : ۵۵ : ۰۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.