همکار خانم جهت صندوق و کانتر

همکار خانم جهت صندوق و کانتر
همکار خانم جهت صندوق و کانتر
به همکار خانم جهت کار در کانتر و صندوق ...در شعبه مرکزی پیتزا بنفشه کرج نیازمندیم...

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ ۴۲ : ۳۸ : ۱۷ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.